ataka.ua

01

Поділитися:
11.11.2021 09:41
Цьому відео без малого рік…
ataka.ua
11.11.2021 09:39
Цьому відео без малого рік...
[video width="1920" height="1080" mp4="https://ataka.ua/wp-content/uploads/2021/11/still_17s-—-копия.mp4"][/video]
...
ataka.ua
10.11.2021 17:43
Цьому документу скоро буде 20 років. 
А в кінці місяця… 
 
Угода
між Урядом України та Урядом Республіки Албанія
про торговельно-економічне співробітництво
{ Угоду ратифіковано Законом
N 630-VI ( 630-17 ) від 30.10.2008 }

Дата підписання: 25.10.2002
Дата ратифікації Україною: 30.10.2008
Дата набрання чинності для України: 18.11.2008
Уряд України та Уряд Республіки Албанія, далі “Сторони”,
усвідомлюючи важливість розвитку торговельно-економічних
зв’язків між Сторонами,
виходячи зі спільного бажання розвивати відносини на основі
взаємного інтересу та порозуміння,
розуміючи необхідність адаптації до практики та стандартів
міжнародних ринків та розширення торгівельних та економічних
зв’язків,
домовились про таке:
Стаття 1
Сторони активно співпрацюватимуть з метою подальшого розвитку
торговельно-економічного співробітництва відповідно до їхнього
законодавства, норм міжнародного права, на основі рівності та
взаємної вигоди Сторін, а також відповідно до положень цієї Угоди.
Стаття 2
Сторони нададуть одна одній режим найбільшого сприяння з усіх
питань відносно експорту та імпорту товарів, що походять з країн
Сторін, відповідно до принципів Генеральної угоди з тарифів і
торгівлі (ГАТТ) ( 995_264 ) та Угоди про створення Світової
організації торгівлі (СОТ) ( 995_342 ).
Положення цієї Угоди не поширюються на привілеї та переваги,
які надані чи можуть бути надані будь-якою зі Сторін:
– сусіднім країнам з метою сприяння розвиткові прикордонної
торгівлі;
– країнам, з якими будь-яка з Сторін уклала або укладе в
майбутньому угоду про митний союз або зону вільної торгівлі.
Стаття 3
Сторони сприятимуть розвиткові торгівлі та виробництва,
здійсненню інвестицій та інших видів економічного співробітництва
в таких галузях, як електроенергетика, машинобудування, хімічна та
металургійна промисловість, виробництво споживчих товарів,
розвідування та розробка природних ресурсів, транспорт,
телекомунікації, будівництво, інформатика, сільське господарство,
харчова промисловість, туризм, послуги, та в інших сферах, що
становлять взаємний інтерес.
Стаття 4
Експорт та імпорт товарів і послуг як вид економічного
співробітництва між Сторонами мають здійснюватися на основі
контрактів та інших угод, укладених відповідно до чинного
законодавства держав Сторін між юридичними та фізичними особами
держав Сторін.
Стаття 5
Сторони заохочуватимуть розвиток спільних видів діяльності
шляхом сприяння та взаємного захисту інвестицій, запобігання
подвійному оподаткуванню та інших прийнятних для них заходів.
Стаття 6
Сторони заохочуватимуть:
– контакти та розвиток економічного співробітництва між
юридичними та фізичними особами кожної з держав Сторін;
– участь юридичних та фізичних осіб держав Сторін у виставках
та ярмарках, що організовуються ними, обмін делегаціями експертів
у сфері економіки та торгівлі, обмін інформацією, зокрема
пов’язаною із змінами у законодавстві та урядовими економічними
програмами, а також інші форми робочих контактів, які сприяють
співпраці між ними.
Стаття 7
У взаємних відносинах у фінансовій, банківській та страховій
сферах Сторони застосовуватимуть принципи, визнані у світовій
практиці, та діятимуть відповідно до чинного законодавства кожної
з держав Сторін.
Стаття 8
Платежі між юридичними і фізичними особами держав Сторін
здійснюватимуться у вільно конвертованій валюті відповідно до
чинного законодавства на території кожної з держав Сторін.
З огляду на перспективу збільшення обсягів товарообігу та
розширення товарних груп, юридичні та фізичні особи кожної з
держав Сторін можуть також запроваджувати інші форми торговельних
операцій. включаючи компенсацію або бартерні операції, відповідно
до звичайної практики міжнародної торгівлі.
Стаття 9
Кожна Сторона відповідно до чинного законодавства своєї
держави забезпечує всі можливі сприятливі умови для
транспортування. тимчасового зберігання та транзитної торгівлі
товарами держави іншої Сторони.
Стаття 10
З метою реалізації цілей цієї Угоди, Сторони створюють
Спільну комісію, до складу якої входять представники кожної
Сторони.
Спільна комісія буде:
a) здійснювати моніторинг динаміки імплементації цієї Угоди
та вносити пропозиції щодо врегулювання ускладнень у двосторонніх
економічних відносинах;
b) вишукувати інші можливості розширення
торговельно-економічного співробітництва.
Спільна комісія буде збиратися на засідання раз на рік по
черзі в Україні та в Республіці Албанія у погоджені терміни.
Стаття 11
Будь-яка зміна або доповнення до цієї Угоди може вноситись
лише за письмової згоди Сторін. Вони оформлюються у вигляді
окремих протоколів, які становитимуть невід’ємну частину цієї
Угоди.
Кожна Сторона має дати відповідь на пропозиції щодо змін або
доповнень, зроблених іншою Стороною, не пізніше ніж за 60 діб
після їх отримання.
Стаття 12
Ця Угода набуває чинності з дати отримання останнього
письмового повідомлення про виконання Сторонами
внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття нею чинності.
Ця Угода залишається чинною на період 5 (п’ять) років та буде
автоматично подовжуватись на період 1 (один) року, якщо жодна зі
Сторін не повідомить в письмовій формі іншу Сторону про своє
бажання припинити дію цієї Угоди не пізніше ніж за 3 (три) місяці
до дати припинення її дії.
Вчинено в м. Тирана 25 жовтня 2002 р. у двох дійсних
примірниках, кожний українською, албанською та англійською мовами,
при цьому всі тексти є автентичними.
У разі розбіжностей під час тлумачення текст англійською
мовою матиме переважну силу.
За Кабінет За Уряд
Міністрів України Республіки Албанія
(підпис) (підпис)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/008_013#Text

ataka.ua
22.10.2021 14:09
Цьому документу скоро буде 20 років. 
А в кінці місяця... 
 
Угода
між Урядом України та Урядом Республіки Албанія
про торговельно-економічне співробітництво
{ Угоду ратифіковано Законом
N 630-VI ( 630-17 ) від 30.10.2008 }

Дата підписання: 25.10.2002
Дата ратифікації Україною: 30.10.2008
Дата набрання чинності для України: 18.11.2008
Уряд України та Уряд Республіки Албанія, далі "Сторони",
усвідомлюючи важливість розвитку торговельно-економічних
зв'язків між Сторонами,
виходячи зі спільного бажання розвивати відносини на основі
взаємного інтересу та порозуміння,
розуміючи необхідність адаптації до практики та стандартів
міжнародних ринків та розширення торгівельних та економічних
зв'язків,
домовились про таке:
Стаття 1
Сторони активно співпрацюватимуть з метою подальшого розвитку
торговельно-економічного співробітництва відповідно до їхнього
законодавства, норм міжнародного права, на основі рівності та
взаємної вигоди Сторін, а також відповідно до положень цієї Угоди.
Стаття 2
Сторони нададуть одна одній режим найбільшого сприяння з усіх
питань відносно експорту та імпорту товарів, що походять з країн
Сторін, відповідно до принципів Генеральної угоди з тарифів і
торгівлі (ГАТТ) ( 995_264 ) та Угоди про створення Світової
організації торгівлі (СОТ) ( 995_342 ).
Положення цієї Угоди не поширюються на привілеї та переваги,
які надані чи можуть бути надані будь-якою зі Сторін:
- сусіднім країнам з метою сприяння розвиткові прикордонної
торгівлі;
- країнам, з якими будь-яка з Сторін уклала або укладе в
майбутньому угоду про митний союз або зону вільної торгівлі.
Стаття 3
Сторони сприятимуть розвиткові торгівлі та виробництва,
здійсненню інвестицій та інших видів економічного співробітництва
в таких галузях, як електроенергетика, машинобудування, хімічна та
металургійна промисловість, виробництво споживчих товарів,
розвідування та розробка природних ресурсів, транспорт,
телекомунікації, будівництво, інформатика, сільське господарство,
харчова промисловість, туризм, послуги, та в інших сферах, що
становлять взаємний інтерес.
Стаття 4
Експорт та імпорт товарів і послуг як вид економічного
співробітництва між Сторонами мають здійснюватися на основі
контрактів та інших угод, укладених відповідно до чинного
законодавства держав Сторін між юридичними та фізичними особами
держав Сторін.
Стаття 5
Сторони заохочуватимуть розвиток спільних видів діяльності
шляхом сприяння та взаємного захисту інвестицій, запобігання
подвійному оподаткуванню та інших прийнятних для них заходів.
Стаття 6
Сторони заохочуватимуть:
- контакти та розвиток економічного співробітництва між
юридичними та фізичними особами кожної з держав Сторін;
- участь юридичних та фізичних осіб держав Сторін у виставках
та ярмарках, що організовуються ними, обмін делегаціями експертів
у сфері економіки та торгівлі, обмін інформацією, зокрема
пов'язаною із змінами у законодавстві та урядовими економічними
програмами, а також інші форми робочих контактів, які сприяють
співпраці між ними.
Стаття 7
У взаємних відносинах у фінансовій, банківській та страховій
сферах Сторони застосовуватимуть принципи, визнані у світовій
практиці, та діятимуть відповідно до чинного законодавства кожної
з держав Сторін.
Стаття 8
Платежі між юридичними і фізичними особами держав Сторін
здійснюватимуться у вільно конвертованій валюті відповідно до
чинного законодавства на території кожної з держав Сторін.
З огляду на перспективу збільшення обсягів товарообігу та
розширення товарних груп, юридичні та фізичні особи кожної з
держав Сторін можуть також запроваджувати інші форми торговельних
операцій. включаючи компенсацію або бартерні операції, відповідно
до звичайної практики міжнародної торгівлі.
Стаття 9
Кожна Сторона відповідно до чинного законодавства своєї
держави забезпечує всі можливі сприятливі умови для
транспортування. тимчасового зберігання та транзитної торгівлі
товарами держави іншої Сторони.
Стаття 10
З метою реалізації цілей цієї Угоди, Сторони створюють
Спільну комісію, до складу якої входять представники кожної
Сторони.
Спільна комісія буде:
a) здійснювати моніторинг динаміки імплементації цієї Угоди
та вносити пропозиції щодо врегулювання ускладнень у двосторонніх
економічних відносинах;
b) вишукувати інші можливості розширення
торговельно-економічного співробітництва.
Спільна комісія буде збиратися на засідання раз на рік по
черзі в Україні та в Республіці Албанія у погоджені терміни.
Стаття 11
Будь-яка зміна або доповнення до цієї Угоди може вноситись
лише за письмової згоди Сторін. Вони оформлюються у вигляді
окремих протоколів, які становитимуть невід'ємну частину цієї
Угоди.
Кожна Сторона має дати відповідь на пропозиції щодо змін або
доповнень, зроблених іншою Стороною, не пізніше ніж за 60 діб
після їх отримання.
Стаття 12
Ця Угода набуває чинності з дати отримання останнього
письмового повідомлення про виконання Сторонами
внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття нею чинності.
Ця Угода залишається чинною на період 5 (п'ять) років та буде
автоматично подовжуватись на період 1 (один) року, якщо жодна зі
Сторін не повідомить в письмовій формі іншу Сторону про своє
бажання припинити дію цієї Угоди не пізніше ніж за 3 (три) місяці
до дати припинення її дії.
Вчинено в м. Тирана 25 жовтня 2002 р. у двох дійсних
примірниках, кожний українською, албанською та англійською мовами,
при цьому всі тексти є автентичними.
У разі розбіжностей під час тлумачення текст англійською
мовою матиме переважну силу.
За Кабінет За Уряд
Міністрів України Республіки Албанія
(підпис) (підпис)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/008_013#Text

ataka.ua
21.10.2021 13:05

Для мобільних додатків

https://webinar.salesbox.me/room/salesbox

ataka.ua
18.10.2021 10:07

Співвласник і директор Адвокатської корпорації "Тарасенко і партнери"