Ліцензії та патенти Системи ataka:

Свідоцтво на торговельну марку № 322148fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 322148 (заявка m202024279): ataka; атака
(111)
Номер свідоцтва
322148
(210)
Номер заявки
m202024279
(151)
Дата реєстрації знака
13.07.2022
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
17.11.2030
(220)
Дата подання заявки
17.11.2020
(441)
Дата публікації заявки
09.02.2021
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
13.07.2022, бюл. № 28/2022
(731)
Заявники

Тарасенко Анатолій Володимирович;
Вул. Пушкінська, ###, м. Харків, 61024 (UA)

(732)
Власники

Тарасенко Анатолій Володимирович;
Вул. Пушкінська, ###, м. Харків, 61024 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.38:

Телекомунікаційні послуги; передавання електронною поштою; забезпечування спілкування в інтернет-чатах; забезпечування спілкування на форумах у режимі онлайн; забезпечування телекомунікаційним з’єднанням із глобальною комп’ютерною мережею; зв’язок за допомогою комп’ютерних терміналів; послуги інформаційних агентств; забезпечування інформацією у сфері телекомунікаційних послуг; передавання повідомлень і зображень за допомогою комп’ютера; факсимільне передавання. 

Кл.45:

Юридичні послуги; послуги з безпеки щодо фізичної охорони матеріального майна і фізичних осіб; персональні та соціальні послуги для задоволення потреб людини, що надаються іншими особами. 

Заявка на торговельну марку № m202024280fbПоширити

* Триває розгляд заявки

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № m202024280: приватний палац правосуддя
(210)
Номер заявки
m202024280
(220)
Дата подання заявки
17.11.2020
(441)
Дата публікації заявки
09.02.2021
(731)
Заявники

Тарасенко Анатолій Володимирович;
Вул. Пушкінська, ###, м. Харків, 61024 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Рекламування; керування справами; ділове адміністрування; влаштовування і проведення виставок або ярмарків на комерційні або рекламні потреби; забезпечування інформацією у сфері підприємницької діяльності; послуги імпортно-експортних агентств; рекламування через комп’ютерну мережу в режимі онлайн; розповсюджування рекламних матеріалів; сприяння продажам (посередництво). 

Кл.45:

Юридичні послуги; послуги з безпеки щодо фізичної охорони матеріального майна і фізичних осіб; персональні та соціальні послуги для задоволення потреб людини, що надаються іншими особами.