You are currently viewing Дещо про Палаци правосуддя

Дещо про Палаци правосуддя

ПАЛАЦ ПРАВОСУДДЯ…

Це про символічність виміру будівлі суду в загальному значенні його соціального покликання.

З позицій судового символізму деякі відомі будівлі суду у різних європейських країнах, зокрема в Україні можуть так називатись.

Від часу своєї появи суд як один із найважливіших соціальних інститутів відзначався особливим відношенням до місця чи споруди, де відбувалися його засідання.

У Стародавньому Римі, відповідно до уявлень про необхідність освячення (структурування, наповнення його змістом, відділення від неосвяченого, буденного) простору, в якому відбувалися значущі для громадян дії та процеси, суд здійснювався на форумі чи в сакральних приміщеннях, які нерідко збігалися і з храмами.

У середньовічній Європі суди проводилися також у найбільш привілейованих приміщеннях – палацах володарів, храмах, на головних площах. У магістратах, де містилася міська влада, зали судових засідань були одними з найурочистіших, їхні інтер’єри були прикрашені творами мистецтва, що стосувалися справедливості й суду.

Донині за можливості будівлі судів зводяться з наміром підкреслити високу соціальну значущість виконання справедливості, що виражається в архітектурних формах (зокрема, наслідування класичних взірців зодчества, які були спільними часто для публічних, храмових і палацових споруд як найважливіших у локальній спільноті чи країні) та сучасних концептуальних рішеннях архітекторів, які вдало підкреслюють домінантні риси судочинства – прозорість, рівність.

Будівлі суду виражали своїм зовнішнім виглядом та внутрішнім облаштуванням, що справедливість, яка тут здійснюється, є одним із конституюючих фундаментів суспільства. Споруди судів, окрім суто утилітарного призначення й практичності, мали виразний символічний вимір, передаючи цінність категорії справедливості.

Сучасні окремі українські суди також вписуються у загальну європейську традицію підкреслення важливості цього інституту величними спорудами, які водночас постають архітектурними окрасами міст.

Окреме місце в символіці будівлі суду як судового символу займають сходи, які символічно виражають підняття людини у зали, де реалізується справедливість та приймаються найважливіші юридичні рішення.

А ще символи держави на вході і у самому приміщенні, як ознака гарантій цієї справедливості.

Окремої поваги заслуговує і вбрання учасників процесу здійснення правосуддя. Мантії суддів і урочисте вбрання сторін судочинства повинно було свідчити про високий стиль роботи Палацу Правосуддя.

 

Залишити відповідь